20.03.2024.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-42-01

Apraksts

Tiesībsraga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-42-01 “Par Administratīvās atbildības likuma 185. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta ceturtajam teikumam” (ar normu, kas neparedz aizstāvim tiesības parakstīt sūdzību tiesai administratīvā pārkāpuma lietā)