14.10.2009.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2009-44-01 „Par likuma „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam” 5.panta pirmās daļas atbilstību LRSatversmes 1., 91. un 110.pantam”.