13.10.2009.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2009-45-01 „Par likuma „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām” 33.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100.pantam”, kā arī uzaicināts rakstveidā sniegt viedokli par to, vai apstrīdētā norma atbilst Latvijas Republikas Satversmes 100.pantam.