Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2009-45-01 „Par likuma „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām” 33.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100.pantam”, kā arī uzaicināts rakstveidā sniegt viedokli par to, vai apstrīdētā norma atbilst Latvijas Republikas Satversmes 100.pantam.

Publicēts:

Pielikumi

  • Group