Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2009-77-01 „Par Publisko iepirkumu likuma 83.2panta un pārejas noteikumu 12.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92.pantam.

Publicēts:

Pielikumi

  • Group