01.03.2010.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2009-86-01 par Prokuroru izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 8.punkta atbilstību LR Satversmei.