11.11.2009.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2009-88-01 „Par Militārpersonu izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 14., 16. un 17.punkta atbilstību LR Satversmes 1., 91. un 109.pantam”.