26.01.2015.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2014-33-01 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279.panta pirmās daļas un 288.panta pirmās daļas atbilstību Satversmes 92.pantam.