31.12.2022.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-31-03

Apraksts

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-31-03 (pedagogu darba samaksa)