2022-12-31

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-31-03

Apraksts

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-31-03 (pedagogu darba samaksa)