12.04.2023.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-44-01

Apraksts

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-44-01 par Elektronisko sakaru likuma 48. panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam