30.06.2023.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-04-01 par grozījumiem Imigrācijas likumā

Apraksts

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-04-01 par Imigrācijas likuma Pārejas noteikumu 58.punkta un 2022.gada 22.septembra likuma “Grozījumi Imigrācijas likumā” 5.panta, ciktāl ar to izslēgts Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 8.punkts, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, 91.panta pirmajam teikumam un 96.pantam, ņemot vērā arī Imigrācijas likuma grozījumus, kas stājās spēkā 2023.gada 20.aprīlī, ar kuriem Imigrācijas likuma Pārejas noteikumu 58.punkts tika izteikts jaunā redakcijā un ar kuriem Imigrācijas likuma Pārejas noteikumi tika papildināti ar 581., 582., 583. un 584. punktu