23.08.2023.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-09-01 (par aizliegumu audzēt kažokzvērus tikai kažokādu ieguvei)

Saite uz ārējo resursu

https://www.satv.tiesa.gov.lv/cases/

Apraksts

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-09-01 “Par likuma “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” 2. un 3. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 105. panta pirmajam un trešajam teikumam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 49. pantam” (par aizliegumu audzēt kažokzvērus tikai kažokādu ieguvei)