28.09.2021.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai par Krimināllikuma 70. panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 358.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 105.pantam