22.10.2009.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai Satversmes tiesai lietā Nr.2009-74-01 „Par Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 13.panta pirmās daļas atbilstību LR Satversmes 91. un 106.pantam”.