14.03.2022.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2021-42-01

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2021-42-01“Par Kriminālprocesa likuma 500.panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam”