27.06.2022.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-05-01

Apraksts

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesas lietā Nr. 2022-05-01 par tiesību normu, kas neparedz iespēju atbrīvot privāto tiesību juridiskas personas no valsts nodevas samaksas civilprocesā