06.01.2023.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-32-01

Apraksts

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesas lietā Nr. 2022-32-01 „Par Kriminālprocesa likuma 124. panta sestās daļas, 125. panta trešās daļas un 126. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam un otrajam teikumam”(par normām, kas regulē noziedzīgi iegūtas mantas pierādīšanu)