08.02.2023.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesas lietā Nr. 2022-36-01

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesas lietā Nr. 2022-36-01 par Latvijas pilsonības atņemšanas noilguma termiņu, ja pilsonības iegūšanā sniegtas nepatiesas ziņas