27.02.2024.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-40-01

Apraksts

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-40-01 par tiesībām iesniegt pierādījumus apelācijas instances tiesai procesā par noziedzīgi iegūtu mantu