22.03.2021.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-63-01

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-63-01 par Civillikuma I pielikuma (1102.pantam) „Publisko ezeru un upju saraksts” 1.nodaļas 34.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam