08.05.2021.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-66-01

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-66-01 ,par Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumu Nr.810 ,,Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēma iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju” 1.pielikuma, ciktāl tajā 2.saimes VII līmeņa koledžas direktora amatam noteikta augstākā speciālā dienesta pakāpe - pulkvedis, atbilstību Latvijas
Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 106.panta pirmajam teikumam