16.11.2021.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-32-0103

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-32-0103 par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13.panta pirmās daļas 10.punkta un Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4.pielikuma 10.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101.panta pirmajam teikumam un 106.panta pirmajam teikumam