08.08.2022.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-19-01 attiecībā uz ierobežojumiem kļūt un turpināt būt par zvērinātu advokātu

Apraksts

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2022-19-01 “Par Latvijas Republikas Advokatūras likuma 16.panta 3.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106.panta pirmajam teikumam”