01.01.2007.

Informatīvais materiāls

2007.gads. Vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšana darba, sociālajā un pakalpojumu jomā