09.06.1999.

Latvijas tiesību akts

Vispārējās izglītības likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=20243