Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums

Vitolds Ļitva pret Poliju (Witold Litwa v. Poland)