26.11.2013.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums

X pret Latviju (X v. Latvia)