15.12.2009.

Eiropas Padomes dokuments

Ziņojums Latvijas valdībai par Eiropas Padomes Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) vizīti laika posmā no 2007. gada 27. novembra līdz 7. decembrim