Ziņojums

2018.gada ziņojums par aktuālo situāciju pašvaldības palīdzības sniegšanā mājokļu jomā, pielikums