Ziņojums

Ziņojums par aktuālo situāciju pašvaldības palīdzības sniegšanā mājokļu jomā, pielikums

Publicēts: