19.02.2019.

Ziņojums

Ziņojums par bērna tiesībām paust savu viedokli un tikt uzklausītam bērnu aprūpes centros

Apraksts

Tiesībsarga ziņojums par bērna tiesībām paust savu viedokli un tikt uzklausītam bērnu aprūpes centros