2021-10-19

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Ziņojums par bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrā