01.01.2016.

Ziņojums

Ziņojums par mājokļa jautājuma risināšanu personām pēc ieslodzījuma, pielikums Nr. 1