05.07.2022.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Ziņojums par Sociālās aprūpes centru “Ruba”

Apraksts

Tiesībsarga ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Sociālās aprūpes centrā “Ruba” un biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” Kurzemes komitejas atbilde