Maija aktualitāšu apkopojums

Tiesībsarga biroja 2024. gada maija aktualitāšu apkopojums

Kā izskaidrot sarežģītu situāciju iesniegumā?

Videopamācība: “Ko rakstīt iesniegumā?”

Tiesībsargs izstrādājis īsu un mūsdienīgu videopamācību “Ko rakstīt iesniegumā?”, kas ir turpinājums 2022. gadā publicētajam video – “Kā rakstīt iesniegumu?”, lai sekmētu iedzīvotāju iespējas veiksmīgi sazināties ar dažāda veida iestādēm un organizācijām.

Pēc tiesībsarga aicinājuma Saeima novērš nevienlīdzīgo attieksmi uzturlīdzekļu saņemšanas kārtībā

Tiesībsarga aicinājums vainagojies ar panākumiem, un nevienlīdzīgā attieksme ir novērsta. Saeimas deputāti vienbalsīgi atbalstīja izmaiņas Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā – praksē tas nozīmē to, ka no 1. septembra uzturlīdzekļus no valsts varēs saņemt arī tie jaunieši, kuru deklarētā dzīvesvieta joprojām ir Latvijā, bet izglītību iegūst ārvalstīs.

Nespēju nodrošināt skolas autobusu nedrīkst aizstāt ar internātu

Gatavojoties nākamajam mācību gadam, tiesībsargs aicina pašvaldības jau šobrīd bērnu interesēs pilnveidot skolēnu pārvadājumu pakalpojumus, ņemot vērā iedzīvotāju un izglītības iestāžu viedokļus un vajadzības. Īpaši nepieļaujama tiesībsarga ieskatā ir dzīvošana internātos kā alternatīvs risinājums.

Tiesībsarga biroja pārstāvji piedalās darba tiesībām Darba iespēju festivālā “Visiem!”

Piektdien, 24. maijā Rīgā, Vērmanes dārzā notika jau piektais Darba iespēju festivāls “Visiem!”, kas pulcēja darba devējus un tos, kuri vēlējās klātienē iepazīt darba iespējas un dažādas profesijas. Festivālā bija iespēja saņemt Tiesībsarga biroja ekspertu konsultācijas darba tiesību jautājumos.

Pēc tiesībsarga aicinājuma VSAA mainīs praksi sociālo pabalstu piešķiršanā “mūžīgajiem bērniem”

Tiesībsarga aicinājums rezultējies ar labvēlīgu iznākumu “mūžīgo bērnu” vecākiem, kas visbiežāk ir viņu aizgādņi, kuri saņem valsts sociālos pabalstus par pilngadību sasniegušiem bērniem ar invaliditāti kopš bērnības. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piekrīt tiesībsarga ierosinājumam un mainīs līdzšinējo kārtību pabalstu piešķiršanā.

Bāriņtiesu ētikas pārkāpumus turpmāk visās pašvaldībās izskatīs ētikas komisija

Iepriekšējā gadā uzsāktā tiesībsarga iniciatīva visās Latvijas pašvaldībās izveidot vienotu pieeju bāriņtiesas ētikas pārkāpumu izskatīšanā ir vainagojusies ar panākumiem – Saeimas deputāti pieņēma grozījumus Bāriņtiesu likumā, kas nosaka sūdzību par bāriņtiesu darbinieku ētikas pārkāpumiem izskatīšanu attiecīgās pašvaldības izveidotā ētikas komisijā.