7. janvārī Satversmes tiesa paziņos nolēmumu tiesībsarga pieteiktajā lietā

7. janvārī plkst.13.00 Satversmes tiesa paziņos nolēmumu tiesībsarga pieteiktajā lietā Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas  atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Tiešraide no nolēmuma pasludināšanas būs šeit: https://youtu.be/ofRvvA2Plxg

Pēc nolēmuma pasludināšanas plkst. 16.00 būs preses konference, kurā piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš.

Tiešraide no preses konferences būs šeit: https://youtu.be/b1aP9Fsp1us

8. decembrī Satversmes tiesa turpināja iztaujāt lietas dalībnieku pārstāvjus, pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un uzklausīja tiesas debates un replikas. Video.

Par iepriekš lemto un sēžu ierakstus skatīt šeit.

Kā ziņots – tiesībsargs norāda, ka apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 105. pantam, jo tās paredz fiziskajai personai – saimnieciskās darbības veicējam, kurš ir izvēlējies par ienākumiem no saimnieciskās darbības maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli, maksāt minēto nodokli arī tad, ja saimnieciskā darbība veikta ar zaudējumiem. Šāds regulējums tiesībsarga ieskatā ir pretrunā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ekonomiskajai būtībai.