Arī šajā mācību gadā tiesībsargs izglītos skolēnus programmā “Dzīvei gatavs”

Arī šajā mācību gadā Tiesībsarga biroja speciālisti piedalīsies skolu programmā “Dzīvei gatavs”, izglītojot 9.-12.klašu skolēnus par tēmām, kas var būt noderīgas gan ikdienas situācijās, gan turpmākajā profesionālajā izaugsmē.

Šajā mācību gadā tiesībsargs piedāvās nodarbības par vēlēšanu pratību, kuras laikā skolēni gūs izpratni par vēlēšanu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā. Tiesību lasītprasmes nodarbībā skolēni gūs priekšstatu par normatīvajiem aktiem, kur tos meklēt un kā piemērot ikdienas situācijās, attīstot savu tiesību lasītprasmi. Savukārt datu aizsardzības nodarbībā skolēni apgūs datu aizsardzības pamatprincipus un iepazīsies ar iespējām, kā aizsargāt savus personas datus.

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē. Dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti vieslekcijās, tiešsaistes nodarbībās vai uzņēmuma ekskursijas laikā sniegs priekšstatu, kā viņu jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas.

Plašāka informācija mājaslapā https://www.dziveigatavs.lv/