Bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Ainaži” bija jānodrošina satikšanās iespējas arī karantīnas laikā

Arī gripas karantīnas laikā bērnu psihoneiroloģiskajai slimnīcai “Ainaži” ir jānodrošina bērnu tikšanās ar saviem vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem. Šajā gadījumā slimnīcai ir pienākums izstrādāt detalizētu kārtību. Tā, pievienojoties tiesībsarga viedoklim, atzinusi Veselības inspekcija.

Bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Ainaži” gripas epidēmijas laikā kopš aizvadītā gada 28. decembra pilnībā bija pārtraukti pacientu apmeklējumi, neņemot vērā iespēju īstenot citus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Šobrīd gan šāds aizliegums ir atcelts.

Lai līdzsvarotu bērnu un likumisko pārstāvju intereses ar nepieciešamību ierobežot gripas izplatību, tiesībsargs aicināja slimnīcupārskatīt pacientu apmeklēšanas aizliegumu karantīnas laikā. Slimnīca to neņēma vērā, tādēļ tiesībsargs lūdza Veselības inspekciju pārbaudīt slimnīcas rīcību.

Veselības inspekcija konstatēja, ka kopumā slimnīca rīkojās atbilstoši iekšējiem noteikumiem, normatīvajam regulējumam un Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, lai ierobežotu infekcijas slimību izplatību. Taču slimnīcai bija jāizstrādā detalizēta kārtība, nosakot, kā karantīnas laikā tiek organizēti apmeklējumi klātienē, ja bērns vai bērna tuvinieks ir izteicis šādu vēlmi, kā arī jānodrošina šīs informācijas pieejamība slimnīcas mājaslapā. Tas netika izdarīts.

“Ir īpaši svarīgi, lai bērniem būtu iespēja tikties ar saviem likumiskajiem pārstāvjiem. Tādēļ arī karantīnas laikā ir jābūt kārtībai, kā tikties un ievērot epidemioloģisko drošību. Saskaņā ar Pacientu tiesību likumu, pacientam ir tiesības uz savas ģimenes un citu cilvēku atbalstu ārstniecības laikā. Tas jāievēro visām slimnīcām,” uzsver Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere.