Bērnu tiesības uz izglītību Covid-19 ierobežojumu laikā

Ievērojot veselības ekspertu noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus izglītības iestādēs, skolām vajadzētu tikt atvērtām klātienes mācībām. Jau šobrīd vairāku valstu pieredze liecina, ka klātienes mācības var noritēt veiksmīgi, būtiski neietekmējot Covid-19 pandēmijas izplatību.

Tiesības uz izglītību ir nozīmīga cilvēka pamattiesība, sevišķi attiecībā uz bērnu tiesībām un pienākumu iegūt pamatizglītību. Tādēļ tiesību aktu izdevējiem ir rūpīgi jāizvērtē Covid-19 izplatības samazināšanai noteikto ierobežojumu samērīgums ar bērna tiesībām uz izglītību un pamatizglītības obligātumu. Aizvien vairāk pieaug uz pierādījumiem balstīti pētījumi par Covid-19 infekcijas īpatnībām un infekcijas izplatīšanās riskiem, kā arī par ieviesto ierobežojumu tiešajām un netiešajām sekām uz bērnu un sabiedrības labklājību.

Tiesībsargs uzskata, ka attālinātās mācības negatīvi ietekmē bērna tiesības uz izglītību. Taču valdībai, pieņemot lēmumus par COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, ir jāņem vērā epidemioloģiskā situācija valstī, tai skaitā jauno vīrusa paveidu izplatība, ārstniecības iestāžu pārslogotība, vakcinācijas sekmība, kā arī bērnu vecāku gatavība ievērot ierobežojumus izglītības iestādēs. Sabiedrībā pastāv liela pretestība gan attiecība uz vakcināciju, gan arī uz prasību skolēniem lietot mutes un deguna aizsegus. Tiesībsargs secina, ka gan valdībai, gan Saeimai lēmumi par īstenojamajiem ierobežojumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai ir jāpieņem sarežģītā un iepriekš nepieredzētā sociālā un politiskā situācijā. Šie lēmumi jebkurā gadījumā aizskars indivīdu intereses un tiesības un to samērīgumu ir grūti paredzēt.

Lai arī starp bērniem pastāv mazāka Covid-19 izplatība, tā tomēr var izvērsties par smagu saslimšanu arī bērniem.  Iespēja saņemt Covid-19 vakcīnu, kas ir apstiprināta lietošanai bērniem, sevišķi gadījumos, kad bērnam ir citas hroniskas saslimšanas, nodrošina bērna tiesības uz veselību. Šobrīd nav informācijas par to, ka apsvērta iespēja noteikt vakcināciju pret Covid-19 vīrusu par obligātu bērniem. Vakcināciju vajadzētu nodrošināt tiem bērniem, kuriem ir augsts risks smagi saslimt. Valstīm vispirms ir jākoncentrējas uz pieaugušo vakcinācijas līmeņa pacelšanu un, ja valstī ir sasniegts augsts vakcinēto skaits starp pieaugušajiem, vispirms vajadzētu domāt par dalīšanos ar vakcīnām ar citām valstīm, pirms noteikt bērnu kā sabiedrības grupas vakcināciju. 

 

Vēstule “Par bērnu tiesībām uz izglītību un bērnu vakcināciju”