Dalība ENNHRI seminārā par cilvēku ar invaliditāti tiesībām uz izglītību pandēmijas laikā

Tiesībsarga biroja pārstāve Anete Ilves 10.novembrī piedalīsies Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīkla un Gruzijas Ombuda rīkotajā vebinārā par cilvēku ar invaliditāti tiesībām uz izglītību Covid-19 pandēmijas laikā, uzstājoties ar ziņojumu un piedaloties diskusijā par izaicinājumiem, iespējām un dalīborganizāciju pieredzi Covid-19 pandēmijas laikā. 

Vebināra mērķis ir pieredzes un viedokļu apmaiņa par metodoloģiju un veiksmīgākajiem risinājumiem iekļaujošas izglītības īstenošanā pandēmijas apstākļos. Pasākuma dalībnieki dalīsies ar gūto pieredzi un sniegs rekomendācijas, kā īstenot cilvēku ar invaliditāti tiesības uz izglītību vienlīdzīgi ar citiem, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti patstāvīgu dzīvi un iespēju būt aktīviem sabiedrības dalībniekiem.