Eiropas Bērnu ombudu tīkls (ENOC) paziņojumā aicina steidzami rīkoties, lai aizsargātu bērnu tiesības Ukrainā

Eiropas Bērnu ombudu tīkls (ENOC), kura sastāvā ir arī Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs, paziņojumā aicina steidzami rīkoties, lai aizsargātu bērnu tiesības Ukrainā. ENOC pauž dziļas bažas par to bērnu drošību un labklājību, kuri pašlaik iesprostoti kara apstākļos Ukrainā. 

ENOC uzsver, ka bruņoti konflikti pārkāpj visas bērna tiesības: tiesības uz dzīvību; tiesības dzīvot vienotā ģimenē; tiesības uz veselību un izglītību; tiesības uz aizsardzību pret jebkāda veida vardarbību un ekspluatāciju, tostarp seksuālu vardarbību; tiesības saņemt humāno palīdzību.

ENOC paziņojumā pieprasa:

  • Krieviju nekavējoties apturēt iebrukumu, lai aizsargātu bērnu dzīvības, drošību un labklājību;
  • Visas konfliktā iesaistītās puses atturēties no jebkādas rīcības, kas apdraudētu bērnu dzīvību, drošību un labklājību un apdraudētu viņu tiesības;
  • Visas iesaistītās puses nodrošināt, ka humānā palīdzība droši un ātri sasniedz bērnus un ģimenes, kurām tā nepieciešama;
  • ENOC dalībvalstu valdības uzņemties atbildību un atvērt savas robežas bēgļu bērniem un ģimenēm no Ukrainas.

Tiesībsargs Juris Jansons pilnībā atbalsta ENOC paziņojumu un uzsver, ka bērniem un ģimenēm ar bērniem ir tiesības uz dzīvību, drošību un visām citām ANO Bērnu tiesību konvencijā paredzētajām tiesībām. Mūsu pienākums ir kopīgi pārliecināties, ka šīs tiesības tiek ievērotas, un aktīvi aizsargāt bērnus, kas ir šajā briesmīgajā situācijā. 

Pilns paziņojums pieejams šeit