Eiropas valstu prakse nepilngadīgo bez pavadības tiesību nodrošināšanā izraidīšanas procesā

 

Eiropas Savienības karogs

Eiropas Savienība

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Projektu  “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Lai apzinātu citu valstu pieredzi par nepilngadīgo tiesību nodrošināšanu izraidīšanas procesā, Tiesībsarga birojs nosūtīja aptaujas jautājumus Eiropas bērnu ombuda tīkla (ENOC) dalībvalstīm[1]. Kopā tika saņemtas atbildes no šādām valstīm – Norvēģijas, Serbijas, Nīderlandes, Polijas, Igaunijas, Somijas un Basku zemes (Spānija).

Aicinām iepazīties ar pētījumu, kas pievienots pielikumā.

 


[1] ENOC apvieno 43 institūcijas 34 valstīs, no kurām 23 ir Eiropas Savienības dalībvalstis