Informatīvā kampaņa “Tautība ir iespēja. Romi – vieni no mums”

Attēls ar tekstu uz tā. Teksts: Tautība ir iespēja. Romi - vieni no mums. Attēls: ar ūdenskrāsām zīmēts fons - gaišs un tumšs, tādējādi simbolizējot divas puses - to, par kuru rūpējamies, to, kura atstāta novārtā. Priekšplānā uz gaišā fona cilvēks ar lejkannu aplej augu, paceļ plastmasas pudeli, izrauj nezāles. Blakus uz tumšā fona augs, kuram virsū ir akmeņi, tajā aug nezāles un pie tā mētājas plastmasas pudele.

Tiesībsargs februārī sāks informatīvu kampaņu “Tautība ir iespēja. Romi – vieni no mums”, lai parādītu, ka neatkarīgi no tautības cilvēkam ir vienas un tās pašas vajadzības, vienlaikus – ir tik daudz apstākļu, kas ietekmē iespējas sasniegt cerēto. Latvijā 2021. gada sākumā reģistrēti vismaz 105 dažādu tautu pārstāvji. Kopumā bijuši 1’893’223 [1] iedzīvotāju, no kuriem 4838 [2] bija romi.

Kas pirmais nāk prātā, raksturojot latviešus?  Lietuviešus, igauņus, poļus? Un romus? Iespējams, būsiet pārsteigti, cik līdzīgi patiesībā mēs visi esam! Līdzīgas ir arī mūsu vērtības, intereses, mērķi un sapņi, kā arī grūtības, ar kurām sastopamies. Neatkarīgi no tautības, vienādas ir mūsu vajadzības – mīlestība, rūpes, ticība savām spējām un cerība, ka viss izdosies, iedrošinājums un atbalsts visās dzīves jomās. Visiem ir vajadzīga arī izglītība, mājas, veselības aprūpe un iespēja pelnīt iztiku. Jebkuram no mums labvēlīga attieksme un notikumi palīdz attīstīties, īstenot iecerēto, taču diemžēl dažādu ačgārnu pieņēmumu un nelabvēlīgu apstākļu dēļ iespējas nav vienādas.

Tā ir katra paša izvēle, vai ieraugām un respektējam tautībai un kultūrai raksturīgās iezīmes un īstenojam cilvēku potenciālu, palīdzam otram. Piemēram, romu gadījumā tas ir ģimeniskums, iestāšanās par savējiem, degsme un aizrautība, spēcīgā kultūra un savas tautas mīlestība. Šīs vērtības ir tik ļoti būtiskas, tās definē personību apziņas līmenī. Tās ir arī daudzu citu tautu vērtības. Galvenais – ļaut šīm vērtībām satikties un iet roku rokā kopā, nevis meklēt kādus šķēršļus.

Kampaņa veidota divās šķautnēs. Viena šķautne parāda, kā romu pārstāvjiem izdevies sasniegt savus izvirzītos mērķus, piedzīvot personības izaugsmi, iekļauties sabiedrībā, tikmēr otra šķautne parāda, kādi ir iemesli, kāpēc daļai romu ir ļoti grūti pārvarēt grūtības, piepildīt savas ieceres un mērķus.

Cilvēku pieredzes video stāsti ļauj līdz sirds dziļumiem sajust, ka ikvienam ir jāizmanto savs potenciāls, ir jāļauj, jāatbalsta un jāpalīdz, turklāt ieraugot, kādas ir vērtības, un palīdzot tās izcelt gaismā. Ne vienmēr viss ir vienkārši, tāpēc parādīsim, kuri ir valsts, pašvaldību un arī sabiedrības klupšanas akmeņi, kuri kavē un liedz romu bērniem, pēcāk arī cilvēkiem citos vecuma posmos, pilnveidoties. Balstoties uz Tiesībsarga biroja 2021.- 2022. gadā veikto pētījumu ”Romu situācija Latvijā”, parādīsim galvenās problēmas izglītībā, nodarbinātībā, mājokļa un sociālās palīdzības jomās.

“Tautība ir iespēja. Romi – vieni no mums” ir kampaņa, kura atvērs acis, ka ikviens no mums ir atbildīgs, lai romi tāpat kā latvieši, ukraiņi, spāņi un citu tautību cilvēki justos pieņemti. Mums ir jāizmanto savas iespējas, un tāpat – mums arī citos jāierauga un jādod viņiem iespēja. Nereti tieši pozitīva attieksmes ir tā, kas pietrūkst, tā ir iekšējā vilkme darīt otram labu, pieņemt otru un priecāties par viņa talantiem, īpašībām, mācīties no viņa pieredzes. Tā ir mūsu atbildība, izmantot iespējas, kas mums dotas, strādājot ar romu ģimenēm, palīdzot risināt problēmas, dzīvojot un draudzējoties. Veldzējot cilvēkus ar cieņas un mīlestības pilniem vārdiem, darot labus darbus, palīdzot un esot vienoti, mēs ieraudzīsim un piedzīvosim daudz labāku pasauli, jo tautība ir iespēja un romi ir vieni no mums!


[1] Iedzīvotāju skaits pēc tautības reģionos, republikas pilsētās, novados; novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās. Centrālā statistikas pārvalde. 2021. gads, https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRE/IRE070>

[2] Iedzīvotāju skaits pēc tautības un valstiskās piederības gada sākumā. Centrālā statistikas pārvalde. 2021. gads, https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRE/IRE060/table/tableViewLayout1/