Jau rītdien – tiešsaistes diskusija par tiesībām uz taisnīgu tiesu patvēruma lietās

21. maijā Tiesībsarga birojs organizē tiešsaistes diskusiju par to, vai šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums patvēruma lietās atbilst Latvijas Republikas Satversmes 92.pantā garantētajām tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Diskusijā tiks pārrunāts, vai apstākļi, ka patvēruma lietās pirmās instances tiesas spriedums nav pārsūdzams, kā arī lietas var tikt izskatītas rakstveida procesā, nerada tiesību uz taisnīgu tiesu aizskārumu.

Diskusijas laikā dalībnieki sniegs savu viedokli par to, vai šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums patvēruma lietās atbilst Latvijas Republikas Satversmes 92.pantā garantētajām tiesībām uz taisnīgu tiesu.

 

Diskusijā piedalīsies pārstāvji no:

 

  • Administratīvās rajona tiesas tiesnese Arlita Zariņa
  • Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Ina Vorpa
  • Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākais referents Sandis Barks
  • Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktora vietniece Eva Krjukova
  • Saeimas deputāts Mārtiņš Šteins
  • Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vecākā juriste Baiba Kiršteina

Diskusiju vadīs tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne.

Sekot līdzi diskusijai iespējams tiešsaistē – tiesībsarga Facebook lapā.