Starptautiska konference “Personas autonomijas veicināšana garīgās veselības aprūpes praksē”

Otrdien, 14. novembrī Tiesībsarga birojs sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Eiropas Padomes Bioētikas komiteju (CDBIO) rīko starptautisku konferenci par personas autonomijas veicināšanu garīgās veselības aprūpes praksē.

Pasākumā uzstāsies pārstāvji no Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT), Eiropas valstu cilvēktiesību aizstāvji, nevalstiskās organizācijas, kas apvieno pacientus un viņu tuviniekus, kā arī garīgās veselības aprūpes speciālisti un speciālistus pārstāvošas organizācijas, Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs un akadēmiskās vides pārstāvji.

Konferencē tiks parādīti daudzsološi labās prakses piemēri par cilvēku ar garīgās veselības problēmām autonomijas īstenošanu, izcelti dalībvalstu rastie risinājumi un veicināta izpratne par uz cilvēkiem orientētu pieeju un to, cik nozīmīgas ir cilvēka izvēles un pašnoteikšanās tiesības.

“Esmu pārliecināts, ka šī konference veicinās cilvēktiesībās balstītas pieejas garīgās veselības aprūpē attīstību un ieviešanu ne vien Latvijā, bet arī citās Eiropas Padomes dalībvalstīs, kuru pārstāvji apmeklēs pasākumu vai vēros to tiešraidē,”

uzsver tiesībsargs Juris Jansons.

Uz konferenci īpaši aicināti psihiatri un māsas, Latvijas psihoneiroloģisko slimnīcu, tiesu, prokuratūru, advokatūras, sociālo dienestu, bāriņtiesu, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas pašvaldību, atbildīgo ministriju, Valsts sociālās aprūpes centru un tematiski saistīto nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Konferences tiešraidi varēs vērot Youtube:

Konferences tiešraide youtube