Normas, kas paredz ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma noteikšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem, neatbilst Satversmei

Piektdien, 7. janvārī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludināja nolēmumu lietā Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Tiesa nolēma – atzīt likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļu un 11.1 panta 6.1 daļu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajiem trim teikumiem.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams, tas stājas spēkā tā publicēšanas dienā.

“Esmu gandarīts par tiesas spriedumu. Ar to faktiski tiek atzīts, ka dažu negodprātīgu uzņēmēju rīcības dēļ, valsts par tādiem nedrīkst uzskatīt tos visus mazos uzņēmējus, kas apzinīgi maksā nodokļus,” uzsver tiesībsargs Juris Jansons.

Kā ziņots – tiesībsargs norādīja, ka apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 105. pantam, jo tās paredz fiziskajai personai – saimnieciskās darbības veicējam, kurš ir izvēlējies par ienākumiem no saimnieciskās darbības maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli, maksāt minēto nodokli arī tad, ja saimnieciskā darbība veikta ar zaudējumiem. Šāds regulējums tiesībsarga ieskatā ir pretrunā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ekonomiskajai būtībai.

Satversmes tiesas secinājumi šeit.

Sprieduma teksts šeit.