Par atbalsta sniegšanu starptautisko aizsardzību saņēmušajām personu grupām

2021. gada 10. martā tiesībsargs ir nosūtījis vēstuli Ministru kabinetam ar lūgumu novērst valstī radīto nevienlīdzīgo attieksmi pret starptautisko aizsardzību saņēmušajiem senioriem, personām ar invaliditāti, kā arī alternatīvo statusu saņēmušajām ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem un rast iespēju piešķirt šīm personām vienreizējos pabalstus, kas noteikti “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”.

2021. gada 18. februārī Saeimā tika izskatīts un pieņemts likumprojekts “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”, kura mērķis bija sniegt vienreizēju atbalstu ģimenēm ar bērniem no 2021. gada 1. marta līdz brīdim, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību.

Ņemot vērā, ka minētais likumprojekts tika nodots komisijām un pieņemts vienas dienas laikā – 2021. gada 18. februārī – tiesībsargam nebija objektīvi iespējams iesniegt savus papildinājumus likumprojektā un savlaicīgi vērst Saeimas un atbildīgās komisijas uzmanību uz pastāvošo trūkumu, proti, ka no atbalsta saņēmēju loka nepamatoti ir izslēgtas ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem, kuriem valsts piešķīrusi alternatīvo statusu.

Izvērtējot grozījumus, tiesībsargs ir secinājis, ka, lai arī pandēmijas izraisītā krīze vienādā mērā skar visas valsts aizsardzībā esošās ģimenes ar bērniem, palīdzība neattieksies uz alternatīvo statusu saņēmušajām ģimenēm ar bērniem.

Tāpat tiesībsargs vērš Ministru kabineta uzmanību uz to, ka izskatīšanai Saeimā ir nodots likumprojekts “Grozījums “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā””, saskaņā ar kuru Latvijā dzīvojošiem senioriem, apgādnieku zaudējušām personām un personām ar invaliditāti plānots piešķirt vienreizēju pabalstu 200 euro apmērā, kā arī plānots piešķirt papildu vienreizēju pabalstu 200 euro apmērā personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, un pilngadīgām personām ar invaliditāti, kuras saņem pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana. Arī šis atbalsta pasākums nebūs attiecināms uz starptautisko aizsardzību saņēmušajām personām pensijas vecumā vai personām ar invaliditāti, jo likumprojekts to izslēdz.

 

Tiesībsarga vēstule Ministru kabinetam pieejama šeit