Pārrunā dzimumu stereotipus un seksismu reklāmās

Pirmdien, 17. jūnijā, Tiesībsarga biroja pārstāvji uz sarunu par dzimumu stereotipiem un seksismu reklāmās aicināja jomas profesionāļus no Latvijas Reklāmas asociācijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Labklājības ministrijas.

“Sabiedrībā joprojām nereti valda dažādi ar dzimumu lomām saistīti stereotipi, kas reizēm atspoguļojas arī reklāmās publiski pieejamās vietās. Regulāra domu apmaiņa ir vērtīgs un ļoti nepieciešams solis dzimumu līdztiesības un vardarbības novēršanas kontekstā,” norāda tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne.

Lai gan Latvijā ir izstrādāti un publiski pieejami dažāda veida dokumenti (piemēram, Latvijas reklāmas profesionāļu ētikas kodekss), tomēr sarunas dalībnieki bija vienisprātis, ka būtu lietderīgi īstenot dažāda veida izglītojošas aktivitātes, kas palīdzētu reklāmdevējiem labāk izprast, no kāda veida satura reklāmās būtu jāizvairās.

Saruna bija kārtējais tiesībsarga solis šīs tēmas aktualizēšanā. Zīmīgi, ka tieši pirms trim gadiem notika jomas profesionāļu diskusija par šo tēmu.

Konteksts

Dažkārt uz būvmateriālu veikalu vai autoremontdarbnīcu, riepu servisu un pat medicīnas iestāžu reklāmām pozē atkailinātas sievietes, kurām ar attiecīgo biznesu nav nekāda sakara. Sieviete attēlota kā būtne, kas bez vīrieša palīdzības nespēj pieņemt prātīgus lēmumus. Gadās arī, ka puskaili vīrieši reklamē maizi vai zobārstniecības pakalpojumus. Iespējams, ka reklāmu veidotāju mērķis nav bijis kādu aizskart, bet ir izvēlēts vieglākais ceļš, kas uzrunā sabiedrībā iesakņojušos priekšstatus. Tomēr šādās reklāmās saskatāma cieņu aizskaroša vai pat diskriminējoša attieksme pret kādu no dzimumiem.  

Reklāmas likumā noteikts, ka reklāmā aizliegts paust diskrimināciju pret cilvēku viņa rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvokļa vai citu apstākļu dēļ. Aizliegta maldinoša reklāma. Reklāmā atļauts iekļaut tikai tādus paziņojumus vai vizuālos attēlus, kas nepārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas. 

Lai arī Reklāmas likumā nav tiešas norādes uz stereotipisku dzimumu atspoguļojuma vai seksisma aizliegumu, šādas normas atrodamas Latvijai saistošajos starptautiskajos dokumentos.

*Diskusiju rīkoja Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs, piedaloties reģionālajā projektā, ko finansē EEZ un Norvēģijas granti.

*Projekta nosaukums: Atbalsts nacionālajām cilvēktiesību iestādēm pamattiesību un tiesiskuma aspektu uzraudzībā (Nr. 2018-1-1440)