Pēc tiesībsarga aicinājuma pašvaldības pārskatījušas izsniegtos mācību līdzekļu sarakstus

Tiesībsarga izpētē par mācību līdzekļu iegādi līdz 16. augustam saņemtas ziņas no 30 Latvijas pašvaldībām. Tiesībsargs lūdza pašvaldību izglītības pārvaldes pārskatīt skolēnu un bērnudārzu  audzēkņu vecākiem izsniegtos mācību līdzekļu sarakstus un tos vajadzības gadījumā precizēt, un par paveikto informēt tiesībsargu. Savukārt pašvaldībām tiesībsargs lūdza pārskatīt izglītības iestādēm piešķirto finansējumu mācību līdzekļu iegādei un piešķirt to tādā apmērā, lai izglītības iestādes varētu nodrošināt visus mācību līdzekļus, kas nepieciešami izglītības satura apguvei.

Kopumā pašvaldības ir atsaukušās tiesībsarga aicinājumam – pārbaudījušas izglītības iestāžu vecākiem sniegto informāciju par individuālo mācību piederumu iegādi un secinājušas, ka sarakstos ir iekļauti arī tādi mācību līdzekļi, kuri jānodrošina izglītības iestādei. Izglītības iestādēm uzdots  nodrošināt visus mācību programmu īstenošanai nepieciešamos mācību līdzekļus no izglītības iestādes budžeta līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā veicot grozījumus finansējuma pārdalē. Pašvaldībās  notikušas pārrunas ar izglītības iestāžu vadītājiem, lai izskaidrotu iespējamās neskaidrības. Pašvaldības savās atbildēs min, ka ir aicinājušas savas izglītības iestādes rūpīgi pārskatīt un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas pedagogu sastādītajos mācību līdzekļu sarakstos. Vairākas pašvaldības norādījušas, ka pašvaldības piešķirtā finansējuma apmērs mācību līdzekļu iegādei ļauj izglītības iestādēm nodrošināt visus mācību līdzekļus, kas nepieciešami izglītības satura apguvei. Tas tiesībsarga ieskatā vieš cerību, ka situācija mācību līdzekļu iegādē kopumā ir uzlabojusies.

Atbildes uz rekomendācijām pārskatīt mācību līdzekļu sarakstus un finansējumu līdz tiesībsarga norādītajam termiņam – 15. augustam – nav sniegušas 10 pašvaldības: Dienvidkurzemes, Jelgavas novada, Jēkabpils, Madonas, Ogres, Preiļu, Rīgas valstspilsētas, Rēzeknes valstspilsētas, Salaspils un Valkas pašvaldība. Ventspils valstspilsētas pašvaldība informējusi, ka atbildi varēs sniegt līdz šī gada 25. augustam. Savukārt par Augšdaugavas un Varakļānu novada izglītības iestādēm netika saņemtas vecāku ziņas, bet Saulkrastu novada vecāku ziņojumi liecināja, ka saraksti atbilst tiesiskajam regulējumam.

Kā ziņots, tiesībsarga izpētē saņemts gandrīz 1 300 ziņu teju par visiem Latvijas novadiem. Mācību līdzekļu sarakstu gatavošana ir atbalstāma, jo tie sniedz skaidrību, kas būs nepieciešams un kurš to iegādājas. Būtiski, lai uz vecāku makiem netiktu pārlikts pienākums iegādāties tos mācību līdzekļus, kas pēc likuma būtu jāsagādā mācību iestādei.

Tiesībsargs lūdza sabiedrības iesaisti, jo tika saņemti signāli, ka Latvijas izglītības iestādes – skolas un bērnudārzi – sāka atgriezties pie vecās prakses un vecākiem izsniedza sarakstus ar lietām, kas ir jāpērk bērna mācību vajadzībām.