Seminārs „Konflikti darba vietā – mobings, bosings“

Šodien Tiesībsarga birojā notika biedrības „Latvijas Personāla vadīšanas asociācija”, Tiesībsarga biroja un zvērinātu advokātu biroja “Cobalt” kopīgi rīkotais seminārs „Konflikti darba vietā – mobings, bosings, Tiesībsarga un Cobalt praktiskie piemēri”.

No Tiesībsarga biroja par raksturīgo un aktuālo mobinga un bosinga lietās, ņemot vērā līdz šim saņemtās sūdzības un gatavotos atzinumus, dalījās Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juriste Elīna Ūsiņa. Savukārt zvērinātu advokātu biroja “Cobalt” juristi Toms Šulmanis un Kristīne Patmalniece klātesošos iepazīstināja ar mobinga un bosinga vispārējo regulējumu, praktiskām situācijām darbā, kā arī tiesu praksi Latvijā un Eiropā. Seminārā piedalījās personālvadības speciālisti gan no valsts un pašvaldību iestādēm, gan no privātā sektora. Semināra laikā visas puses veiksmīgi izmantoja iespēju savstarpēji uzdot jautājumus un kopīgi pārrunāt aktuālos problēmjautājumus un iespējamos risinājumus saistībā ar konfliktsituācijām darba vidē.