Skaties diskusiju “Eiropas Savienības Pamattiesību harta Latvijas tiesību telpā” (papildināta ar video un prezentācijām)

Diskusija “Eiropas Savienības Pamattiesību harta Latvijas tiesību telpā” Youtube kontā

Otrdien, 12. decembrī, plkst. 13.00 – 15.00 tiesībsargs rīkos diskusiju tiesību jomas lietpratējiem “Eiropas Savienības Pamattiesību harta Latvijas tiesību telpā”, kurā jomas profesionāļi diskutēs par hartas kā cilvēktiesību aizsardzības instrumenta lomu un tās iedzīvināšanu Latvijas tiesību sistēmā. Diskusija veltīta Starptautiskajai cilvēktiesību dienai.

Kur varēs vērot?

Diskusiju ikviens varēs vērot tiešsaistē: https://live.tiesraides.lv/tiesraides.lv/live/en/24

Tematika

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras aicināts tiesībsargs ir veicis izpēti par hartas nozīmi un lomu Latvijā dažādos valsts varas atzaros – tiesu sistēmā,  valsts un pašvaldību pārvaldē, nevalstiskajā sektorā. Iegūtie rezultāti liecina – harta, iespējams, ir visai maznovērtēts cilvēktiesību aizsardzības instruments tiesību piemērotāju vidū Latvijā. Kā iespējams labāk piemērot hartu Latvijas iedzīvotāju tiesību aizsardzībā? Par to ikviens varēs rast atbildes šajā diskusijā.

Kas uzstāsies?

Diskusiju vadīs: Lolita Buka – Dr.iur., asociētā pētniece biedrībā “Baltic Human Rights Society”.

Diskusijas dalībnieki:

Artūrs Kučs – Asoc. prof., Dr.iur., Satversmes tiesas tiesnesis

Anita Zikmane – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja

Marts Ivaskis – Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta jurists

Kristīne Pakārkle – Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece

Inga Peimane – Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece

Papildus informējam, ka aicinājumam vērot diskusiju klātienē atsaukušies pārstāvji no tiesu sistēmas, advokatūras, valsts pārvaldes, akadēmiskās vides u.c.