Sociālo un darba lietu komisija atzīst Saeimas antikonstitucionālo rīcību valsts budžeta 2020. gadam pieņemšanā

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija atzīst Saeimas antikonstitucionālo rīcību, pieņemot likumu „Par valsts budžetu 2020. gadam” un neparedzot finansējumu pilnā apmērā veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai 2020.gadā. Komisija sola meklēt risinājumu.

Komisija atzīst, ka jautājuma risināšana par finansējumu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai vidēji gadā 20 procentu apmērā daudzu gadu garumā ir ievilkusies un nav bijusi efektīva. Tādēļ tā par nepieciešamu uzskatīja dot uzdevumu ar likuma spēku Ministru kabinetam nekavējoties sākt jautājuma risināšanu. Šāds lēmums stimulēja procesa uzsākšanos un finansējuma nodrošināšanu iepriekš norādītajai vajadzībai. Vienlaikus komisija atzīst, ka tas tika nodrošināts daļēji un problēmu nav atrisinājis. Vēl joprojām pastāv disbalans starp vajadzību un ekonomiskām iespējām. Tomēr komisija uzskata, ka spēkā esošā likumā ietvertā norma ir jāīsteno pilnībā un tādēļ komisija 2020.gada jūlijā ir ieplānojusi tikšanos ar atbildīgajām ministrijām un ekspertiem, lai turpinātu meklēt risinājumu pastāvošajai problēmai veselības aprūpes nozarē, kas skar cilvēkresursu nodrošinājumu, kā arī veselības aprūpes pieejamību un kvalitātes nodrošināšanu.

Kā informēts iepriekš tiesībsargs vērsās Saeimā ar aicinājumu līdz 2020.gada 1.jūnijam veikt grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2020. gadam” un rast finansējumu, lai paaugstinātu veselības aprūpes darbinieku darba samaksu atbilstoši Saeimas pašas pieņemtajam Veselības aprūpes finansēšanas likumam.

Lai arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisija sola jautājumu risināt, tiesībsargs nav mainījis domas vērsties šajā lietā Satversmes tiesā, izņemot gadījumu, ja līdz pieteikuma iesniegšnai Saeima labo valsts budžeta likumu un novērš šo antikonstiucionālo kļūdu.

 

Komisijas atbilde pievienota pielikumā. Savukārt tiesībsarga vēstule Saeimai lasāma šeit